Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van Sint-Pieters-Rode

Deel 1.4
De heerlijkheid van Schubbeek

Naast de grote grondheerlijkheden van Rode en Horst, die nagenoeg het hart van de gemeente omvatten, kende St-Pieters-Rode twee heerlijkheden, beiden met een laatbof, waarvan we pas nu het bestaan hebben ontdekt, enerzijds in het archief de Troostembergh, anderzijds dit van Park en Cart. van Gemp. Het zijn de heerlijkheden van Broechem (later opgenomen door Cleerbeek) en deze van Schubbeek. (Wijst de naam Broechem op een oude Frankische nederzetting?) Daar deze heerlijkheden a.h.w. te paard zitten op de grondgebieden van Rode en Houwaart en Rode/Lubbeek hadden ze geen afgevaardigden in het gemeentebestuur van Rode, dat bijgevolg alleen was samengesteld uit laten en Meier van Rode en Horst.

Enkele vermeldingen omtrent de heerlijkheid Schubbeek vonden we in het Cart. van Gemp in 1383. In dezelfde jaren wordt ook de heerlijkheid Broechem vermeld. Feit is dat het huidige gehucht Schubbeek gevormd wordt door de toen reeds bestaande kernhoven. In het cijnsboek van het Horst-kasteel van 1526, Rijksarchief, staat vermeld dat 5 hoven uit de Schubbeekse heerlijkheid cijnsplichtig waren aan Horst. Dit vloeit voort uit het feit dat Schubbeek vanaf het einde der 15 de eeuw bij Horst gevoegd wordt, langs Simon Pinnock. Voordien was zij een afzonderlijke heerlijkheid van Jan van Bourgondië. Bourgondië verkocht in 1480 Schubbeek aan Pinnock. Deze op zijn beurt verkoopt het domein voort aan zijn neef in 1482, zodat toen beide heerlijkheden verenigd werden onder een naam.

Schubbeek vertoonde het typische beeld van de middeleeuwse heerlijkheid, een eigenaardigheid in deze is wel het bestaan van een ban-oven, waarover hoger reeds sprake was.

Volgens het cijnsboek van 1526 uit het rijksarchief was Cleerbeek, eertijds zelfstandige heerlijkheid bestaande uit een hof, bij deze van Schubbeek reeds gevoegd. De hoeven waren de volgende: Schubbeekse hoeve - Blauwens hoeve - Dijcker hoeve - Cleerwijcker hoeve - Cloetsboeve. Enkele dezer hoeven, samen met die van Rode, Horst, Cortelke, moesten cijns betalen onder vorm van herendiensten, hooi- of snijdagen, die desgevallend konden omgerekend worden in geldwaarde.

De heerlijkheid Nieuwer-Horst had in totaal 23 cijnsplichtige hoeven:

  • 10 in Rode en Horst

  • 8 in Kortrijk

  • 5 in Schubbeek.
Home Inleiding Zoek Uw naam op in de grootste databank van het Hageland Welke gegevens hebben wij? Sint-Pieters-Rode Welke boeken hebben wij? Enkele volkstellingen uit het Hageland Nuttige links Contact